موضوع انشا: فایده های نظم را بنویسید؟( نگارش پاییز 1363)

مهمترین عاملی که باعث پیشرفت و موفقیت در کارها میشود نظم و ترتیب است. اگر در زندگی اشخاص موفق دقت و بررسی نمائیم متوجه میشویم که علت نهایی هر شخص رعایت مقررات و انضباط در کارها است موجوداتی که در دنیا بوسیله خالق خلق گردیده اند از روی نظم و ترتیب بوده است و به قول شاعر:

جهان چون خط و خار و چشم و ابروست

که هر چیزی به جای خویش نیکوست

گردش کره زمین و کرات دیگر ،رسیدن بهار و تابستان و پاییز و زمستان ، گردش خورشید و دیگر ستارگان منظومه شمسی همه و همه با نظم و ترتیب خاصی می رسد و مشغول گردش هستند

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

تا تو نانی بدست آری و به غفلت نخوری

همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار

شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری

تغییر هوا،طلوع و غروب خورشید، روئیدن گلها و گیاهان و سبز شدن برگ درختان و رسیدن میوه ها همه از نظم و ترتیب حکایت می کند. برف و باران بموقع و وقت معین می بارد و حاصل کار آنها ایجاد دریاها و اقیانوسها و نهر ها و جویبارها و ترویج کشاورزی و زراعت می باشد که انسانها بتوانند از وجود این همه نعمتهای بزرگ که بوسیله خالق متعال خلق گردیده استفاده نمایند از طرفی وجود سلولهای بدن انسان و حیوانات و جانداران دیگر حکایت از آن دارد که تمام موجودات دنیا طبق نظم و ترتیب خاصی هستند و از طرفی خود انسانها باید از این نظم و ترتیب پند بگیرند و برنامه های کار خود را بر اساس نظم و ترتیب انجام دهند. ساعت کار،ساعت استراحت و ساعت خواب آنها معین و مشخص باشد در کارها همیشه نظم و ترتیب را رعایت نمایند و هر چیز را در جای خود قرار دهند تا در زندگی موفق و پیروز گردند و نتایج و بهره فراوان از زندگی حاصل نمایند.(علیرضا  رادپیشه مدرسه راهنمائی طالقانی منطقه 3 پائیز 1363)

/ 1 نظر / 4249 بازدید
آموزش رایگان برنامه نویسی

سلام دوست گلم من نمیخوام مثل بقیه تبلیغ کنم ولی اگر دنبال آموزش،برنامه نویسی و نرم افزار های مختلف هستی من می تونم سایت سورس باران رو بهت معرفی کنم چون انواع آموزش های مختلف فارسی بصورت کتاب و همچنین تصویری وجود داره که از این آموزش ها می تونم آموزش فتوشاپ،برنامه نویسی و حتی ساختن قالب نام برد. و بخش های مختلفی که شامل سورس های برنامه نویسی، دانلود نرم افزارهای مهم و کاربردی و کمیاب نام برد با سورس باران برنامه نویسی را معنایی دوباره بخشیم. یا علی