چگونه در زندگی بر مشکلات غلبه نمائیم (موضوع انشا نگارش 30.10.1365)

خدای بزرگ و ایزد متعال که خالق و آفریدگار همه موجودات میباشد نعمتهای زیادی در مقابل مشکلات و نارسائیها اعطا فرموده که در تمام موارد مشکل و کمبود زیاد است و هم موفقیتها و پیشرفتها زیاد که انسان در تمام موارد و پیشامدهای زندگی نباید از مشکلات موجود ترس داشته و بهراسد و همه مشکلات قابل حل و فصل میباشد که می گویند:

مشکلی نیست که آسان نشود                          مرد باید که هراسان نشود

و بدین لحاظ می توان مشکلات انسان را به سه قسمت تقسیم کرد مشکلات جسمی و داخلی مشکلات روحی مشکلات اجتماعی مثلا در مشکلات جسمی میکروبهای مختلف و ویروسهای گوناگون و باکتریها که موجب مرض و بیماری و مشکل می باشند وجود دارد ولی در مقابل داروهای مختلف برای معالجه و مقابله بدن برای میکروبها در برابر باکتریها موجود است که در مواقع بیماری گلبولهای سفید خون مدافع بدن بوده و میکروبها را از بین می برند و مشکل بیماری را حل می نمایند و بدین طریق انسان بهبودی حاصل نموده و سالم می گردد که اگر انسان جسمش سالم نباشد مشکلات زیادی پیش می آید و به اصطلاح عقل سالم در بدن سالم است اگر انسان دارای دست و پا نبود چگونه میتوانست راه برود فعالیت کند غذا بخورد و زندگی نماید و همینطور مشکلات جسمی و روحی به ما مربوط می باشد که اگر جسم ناسالم باشد روح نیز ناسالم و غیر فعال می گردد و در زندگی اجتماعی نیز مشکلانی برای بچه ها و شاگردان هست همین حواس پنج گانه که خداوند به ما اعطا فرموده مثل حس باصره حس ذائقه حس لامسه حس شامعه و حس ناطقه کلیه مشکلات را برطرف می نماید زبان حرف میزند و خواسته های انسانها را به یکدیگر می فرماید گوشها می شنود و مطالب انسان را می فهمد چشمها همه چیز را در اجتماع می بیند و اشکال را برطرف میکند حس بویایی با بویدن بوها به رفع مشکلات کمک می نماید حس ذائقه تلخی شوری و شیرینی چیزها را تشخیص می دهد و انسان مزه چیزها را درک می کند حس لامسه درشتی و نرمی و زبری اشیا را تشخیص می دهد و خلاصه با حواس پنج گانه سخن گفتن دیدن شنیدن بویدن لمس کردن به انسانها کمک زیادی نموده و بسیاری از مشکلات را از پیش پای انسان بر می دارد همچنین با مطالب و چیزهای دیگر مثل نظم و ترتیب در کارها بهداشت فعالیت در دروس مدرسه نگهداری وسائل تحصیل سر وقت حاضر شدن در مدرسه و هر چیز دیگری که به موقع انجام شود باعث رفع مشکلات می گردد

جهان چون خط و خار و چشم و ابروست             که هر چیزی به جای خویش نیکوست 

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند          تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار          شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری

مطالب دیگری باعث پیشرفت کار و امور در درس در اجتماع در خانه برای رفع مشکلات موثر است علاوه بر نظم و ترتیب تقوی و پرهیزکاری همت و پشتکار میباشد

همت اگر سلسله جنبان شود                                    مور تواند که سلیمان شود

همت بلند دار که مردان روزگار                                  از همت بلند به جائی رسیده اند

گفت پیغمبر که چون کوبی دری                               عاقبت زان در برون آید سری

پس با توجه به مطالب یادآوری شده امکاناتی که خدا در اختیار انسان قرار داده کلیه نارسائیها و کمبودها قابل حل و فصل میباشد و انسان از هیچ مشکلی نبایستی ترس داشته و با کوشش لازم همیشه موفقیت و پیروزی را برای انسان میسر می باشد(علیرضا رادپیشه دانش آموز کلاس سوم راهنمائی طالقانی منطقه ٣ تهران زمستان ١٣۶۵)

/ 0 نظر / 87 بازدید