حضرت مهدی( عج)

عمری است نابینا هستم                                 چشم دل کور و چشم سر بینا هستم

چشم بر هر جا میزنم شاید ترا ببینم                 شاید شوی تو ظاهر بر روی دیدگانم

از خار کنی ز کویی راه تو را گرفتم                         رفتم به راهت اما بازم ترا ندیدم

روشن دلی به من گفت او حاضر است در هر جا        غایب توئی که در شب راه خودت ندانی

شاید که روزی گردد دیده من هم بینا                    با چشم دل ببینم این یادگار زهرا

/ 0 نظر / 41 بازدید